Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Середнє

військовополонених, які були свідками жовтневих подій. Вони розгорнули пропаганду революційних ідей серед населення. Деякі середнянці, залишившись у Росії, зі зброєю в руках від­стоювали там завоювання Жовтня від сил контрреволюції. А. І. Ясенівський, який проживає в Середньому й
зараз, в рядах Червоної Армії громив війська чорного б про на Врангеля. На батьківщину він повернувся лише після закінчення громадян­ської війни (у 1922 році).
з великим піднесенням трудящі Середнього зустріли проголошення Радянської влади Угорщини на Закрпатті. 7 квітня 1919 pоку в селі проведено вибори сільської Ради. Впер­ше за нею історію було обрано місцевий орган влади, до складу якого ввійшли представники бідноти (М. Фешко, П. Шагій, В. Шагій, М. Стричинець та інші).
З перших днів сільська Рада почала проводити соціалістичні перетворення. Зе­мельна комісія, яку очолив Г. Лілієнталь, роз­ділила між селянами пасовиська, відібрані у великих землевласників. Рада також зай­нялася забезпеченням бідноти продуктами харчування, розпочала організацію загонів Червоної гвардії, в ряди якої вступили В. Шагій, П. Шагій, І. Скиба, М. Фешко, Ю. Мучичко та інші. Середнє стає районним центром, оскількц місто Ужгород в січні 1919 року було окупо­ване чеськими контрреволюційними військами.
Але Радянська влада проіснувала в селі недовго. В кінці квітня 1919 року війська буржуазної Чехословаччини зайняли Середне. Розпочалися арешти. Лишe окремі активісти, серед них і Лілієнталь, втекли в Угорщину, решта була ув'язнена й піддана жорстоким катуванням. Хоч Радянську владу вороги придушили в селі, але її ідеї глибоко запали в серця простого люду. Окупанти не змогли при­боркати трудящих, які продовжували вести боротьбу за своє визволення. Особливо посилилась ця боротьба після утворення Компартії Чехословаччини та її Закарпат­ської крайової організації, яка користувалася великим авторитетом серед сільської бідноти й робітників.
В Середньому засновниками комуністичної організації, що виникла в 1922 році, були М. Каганець, І. Скиба, Ю. Шіпош, М. Стричинець та інші. Першим сек­ретарем працював Ю. Шіпош. Комуністи села швидко завоювали довір'я трудя­щих: вони вели велику роз'яснювальну роботу серед односельчан, піднімали сільськогосподарських робітників на боротьбу за поліпшення їх становища. В 1924 році комуністи організували найбільший в округу страйк виноградарських робітників. Він розпочався 27 березня і тривав до 16 квітня 1924 року. Страйк відбувся на виноградниках 160 поміщиків, куркулів і заможних селян, які користувалися найманою працею, і охопив понад 450 виноградарських робітників. Страйкуючі вимагали підвищення щоденної заробітної плати з 10 до 15 крон, організації хар­чування та поліпшення умов праці.
«Ми, середнянські робітники,- писали його учасники,- вибрали собі своїх заступників, і тоти наші заступники за нас за ушитких стали до суду із середнянськими виничнима газдами о работах [і] виничних платнях, щоб то нам установили і осудили, бо наші виничні газди таку ціну обстановили, што ми негодні за тоту платню робити і з того вижити». Страйк закінчився частковою перемогою страйкую­чих. Це сприяло піднесенню авторитету сільських комуністів. В 1925 році парторганізація Середнього налічувала уже близько 70 чол. В сільському представництві депутати були комуністами.
Заслуженою повагою користувався, зокрема, Юрій Шіпош, секретар сільської ор­ганізації КПЧ. Він був малописьменним, а тому всю документацію вела його дочка Варнара, член КПЧ з 1927 року. Вона виконувала такі партійні доручення, як по­ширення листівок, розклеювання комуністичних плакатів тощо. Агітмасову роботу серед населення проводили також комуністи Ф. Мингляк, його батько І. Мингляк та інші.
В травні 1932 року відбувся страйк на виноградниках Ужгородського округу, участь в якому взяли і робітники Середнього. Приводом до цього страйку послу­жило зниження власниками виноградників деяких розцінок оплати за працю. Жандармерія, виконуючи волю багатіїв, з першого дня страйку заарештувала найбільш активних ватажків, серед них Ю. М. Фешка й І. С. Шереша, які були членами страйкового комітету. Але, незважаючи на репресії, страйкарям вдалося домогтися деяких успіхів: власники відмовились від зниження розцінок. Поряд із згаданими мали місце дрібніші страйки середнянських сільськогосподарських робітників і батраків.
За часів панування буряїуазної Чехословаччини тривав процес обезземелення селян. Рекламована буржуазією аграрна реформа не дала бідному селянству землі. Її одержала куркульська верхівка, шинкарі та церква. У 1939 році в селі було 431 будинок і 2552 жителі, яким належало 4030 гольдів землі. Найкращими зем­лями заволоділи Г. Тітус (90 гольдів), Годік-Барковці (85 гольдів), Феєрштайн (90 гольдів), греко-католицька церква (29 гольдів), монастир (23 гольди).Cучасна карта - Середнє