Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Береги

добитись. Після чис­ленних скарг на зловживання домінії в 1761 році було укладено нову угоду про повинності селян. Згідно угоди 133 кріпацьких
господарства сплачували податок по одному форинту на рік. Община відвозила врожай на склади домінії в Мукаче­вому. Селяни щороку повинні були виготовляти для пана 40 дубових бочок, ремон­тувати будинок жупного управління в Береговому тощо. Селяни здавали пану дев'ятину з урожаю (муку, птицю, мед, масло, яйця тощо) на загальну суму 1 фо­ринт 18 крейцерів з кожного кріпацького наділу. Зі згоди домінії дев'ятину з уро­жаю і панщину можна було замінити грішми. Один день роботи з тяглом оцінювався в 20 крейцерів, без тягла - 10 крейцерів. Обробіток 1 гольда виноградинка коштував 18 форинтів.
Внаслідок посилення феодального гніту до кінця XVIII століття Береги були перетворені в звичайне закріпачене село. На 1784 рік незакріпаченими тут були тільки 4 родини. «Від минулої слави міста,- зазначається в топографічному описі села за 1799 рік,- не залишилось навіть руїн». Внаслідок разючих злиднів та час­тих епідемій село поступово вимирало. З 1761 по 1799 pp. кількість населення Берегів зменшилась майже на одну чверть.
Селями безрезультатно домагалися звільнення від всєзростаючих повинностей. Згідно урбаріальних угод 1799 і 1814 pp. село сплачувало Шенборну за користу­вання землею 520 форинтів (по 4 форинти і 40 крейцерів від кожного кріпацького твору)- Брім того, селяни обробляли виноградники Шенборна в Береговому, пла­тили дев'ятпну з урожаю. Пан мав виключне право торгівлі горілкою, вином та ремісничими виробами, він міг судити селян, заборонити продаж у селі землі, обмежувати право вибору старости. Селянам заборонялось полювати і рибалити в нав­колишніх лісах та водах. У 1814 році Шенборн силою захопив ділянку общинної землі і поста пив там дві корчми. На першу чверть XIX століття населення Берегів дешо зросло. За переписом 1816 року, тут налічувалось 655 чоловік, які прожи­нали в 103 будинках. На той час у селі було 123 малоземельні кріпаки та 19 без­земельних. На 1840 рік у селі проживало 26 родин дворян і заможних селян. Закріпачене населення Берегів не раз просило Шенборна звільнити їх від виконання повинностей шляхом викупу, але не діставало згоди.
Трудящі Берегів жваво відгукнулись на революцію 1848-1849 pp. в Угор­щині і взяли в ній активну участь. Багато селян Берегів вступило до загонів національної гвардії. З великим піднесенням десятки селян 14 червня 1848 року в Мука­чевому взяли участь у церемонії освячення прапора національної гвардії, під яким боролись проти тиранії Габсбургів.
Після революції селяни Берегів були звільнені від виконання панщини, плати за користування землею, вони одержали право розпоряджатись своєю особою і майном: був ліквідований домініальний суд. Та, як і раніше, селяни задихалися під безземелля. Мукачівська домінія Шенборна зосередила у своїх руках великі площі лісів, пасовиськ, сінокосів та виноградників. Вона і надалі зберегла за собою право на торгівлю спиртними напоями, через своїх корчмарів споювала і оббирала селян. Домінія Шенборна всіляко утискувала селян, вимагала через суд сплати податків.
Після заведення кадастру села на 1865 рік тут налічувалось 500 землеволодінь всього 6688 кадастральних гольдів землі. В селі слабо розвивались ремесло і до­машні промисли. На 1852 рік тут було 18 ремісників і торговців, які сплачували 50 форинтів общинних податків та 2 форинти 12 крейцерів - торговій палаті.
Неухильно посилюється податковий гніт, зростає заборгованість селян банкам та держані. На 1875 рік жителі Берегів мали заборгованість лише по державному податку в 4543 форинти.
Розвиток товарно-грошових відносин в другій половині XIX століття супроводжувався розкладом селянського і поміщицького землеволодіння та створенням прошарку куркульсько-капіталістичних господарств. У 1870 році сільські багатії купили в Шенборна великий масив землі в Чорному Мочарі, а в 1884 році - велику Ділянку землі на межі з с. Квасовим. Втрачала землю значна частина бідноти, яка через відсутність джерел існування покидала село, емігруючи в інші країни. В шіст­десятих роках XIX століття кількість жителів села майже не збільшилась, а з 1870 по 1881 рр. зменшилась з 1609 до 1400 чоловік.
Жорстока експлуатація, утиски з боку жупної адміністрації, все зростаючий податковий тягар викликали незадоволення бідноти. У 1867 році в зв'язку з великим селянським заворушенням в поблизькому селі Пацканьовому, у Берегах як за­побіжний захід був установлений жандармський пост.
У 80-х. роках в селі почав розвиватись промисел по виробленню дерев'яного посуду - бочок, відер тощо. В 1877 році село викупило у Шенборна за 12 тис. форинтів право на торгівлю спиртними напоями. Для захисту від конкуренції великих землевласників та скупщиків у 1889 році селяни, які мали виноградники, об'єдналися в спілку виноградарів. На 1890


Cучасна карта - Береги