Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Перечин

Розпочала свою діяльність і артіль по вироб­ництву вапна, де працювали в той час 22 робітники.
Перечин став центром округу. Тут створилися органи Радянської влади, окруж­ком КП України, окружком ЛКСМУ. В Перечинському окрузі активно
діяли
13 партійних організацій, в яких налічувалося 240 комуністів. Була створена профспілкова організація службовців державних організацій, окружна профспілкова рада. До послуг трудящих було відкрито окруж­ний Будинок культури, бібліотеку, клуб, кінотеатр та окружну лікарню на 50 ліжок.
За короткий строк ліквідовано тяжку спадщину минулого - неписьменність. В боротьбі з цим лихом велику енергію проявила молодь - комсомольці і культармійці. В Пе­речині було організовано 2 гуртки для лапчания неписьменних та 1 для навчання малописьменного населення.
б вересня 1946 року в селі організо­вано земельну громаду, до неї ввійшли І. Габинець, І. Добей, І. Мушка. Земельна громада зайнялася землевпорядкуванням, нропела підготовку до сівби наступного року.
Побувавши в колгоспах східних облас­тей УРСР, перечинці переконалися, що колективно господарювати краще. 12 грудня 1948 року, зібравшись на загальні збори, вонии прийняли рішення про створення колгоспу, обрали правління на чолі з комуніс­том Ю. І. Сеничем. Спочатку до колгоспу вступило 46 господарств. Через місяць на­дійшло ще 80 заяв. Селяни усуспільнили
сільськогосподарський реманент, тяглову силу. За рішенням райвиконкому, кол­госпний двір розмістився на колишній попівській фарі.
На перших порах селянам було важко господарювати по-новому, дуже слабкою була матеріально-технічна база, та й куркулі не дрімали, поширювали різні брех­ливі вигадки, залякували членів артілі. Однак колгоспники з ентузіазмом взялися за роботу.
Весна 1949 року була тяжкою: не вистачало досвіду роботи, насіння, тягла. На допомогу молодій артілі прийшли робітники Перечинського лісохімзаводу - від­ремонтували реманент, вийшли разом із колгоспниками в поле. Тягло дала військова частина, насіння виділила держава. Відчувши велику турботу, колгоспники почали працювати ще краще. На кінець року до колгоспу подали заяви 119 сімей.
У 1950 році колгоспи Перечина та с. Ворочевого об'єднались в одне господарство. Значну допомогу хліборобам подавали шефи - робітники лісохімзаводу. І Зони побудували підвісні дороги на фермах, звели теплицю, виділили будівельні матеріали.
Тоді ж Перечинський колгосп перейшов до більш удосконаленої системи господарювання. За допомогою спеціалістів розроблялися конкретні завдання по вирощуванню зернових культур, картоплі, овочів, грубих кормів. Для розширення господарства держава дала колгоспові довготермінову позику в сумі 45 240 крб. та 25 600 крб. короткотермінових кредитів. Переконавшись у перевагах колектив­ного господарювання, до колгоспу в 1950 році вступили всі бідні селяни Перечина, всього 412 дворів.
Розвивалась і промисловість Перечина. Робітники лісохімзаводу, включив­шись у соціалістичне змагання, в 1947 році виконали виробничий план на 133 проц., знизивши собівартість продукції на 10 проц. В боротьбі за виконання планових завдань попереду йшли комуністи. І. Кость, Ю. Токар, І. Шипких виконували денні норми на 250-300 процентів. Завдяки великому трудовому піднесенню п'ятирічний план відбудови і розвитку народного господарства було виконано до­строково.
Підвищення продуктивності праці, застосування нових машин, плановість та організованість виробництва сприяли щорічному зростанню трудових успіхів ро­бітників, інженерно-технічних працівників заводу. За 20 років (1946-1966) вар­тість валової продукції Перечинського лісохімзаводу зросла більше ніж в 30 разів.
На початку 1962 року на заводі була пущена друга в Радянському Союзі безперервно діюча реторта, розрахована на перевуглювання 75 тис. складометрів дере­вини в рік. З введенням в дію цього агрегату майже повністю механізовано трудо­місткі роботи, зв'язані з перевуглюванням дров, автоматизовано контроль за тех­нологічним процесом. Через рік колектив агрегату освоїв повний комплекс реторти з сушилками.
Для підвищення технічного рівня робітників, інженерно-технічних працівни­ків та службовців систематично організовувались курси і школи, на яких в основ­ному без відриву від виробництва вони підвищували свою кваліфікацію.
В 1966 році Перечинський лісохімзавод перетворено на лісохімкомбінат, Першими в області перечинські лісохіміки перейшли на нову систему плану­вання і економічного стимулювання. В 1967 році лісохімкомбінат успішно викопав річний план. Продуктивність праці підвищилась на 2,5 проц. У виробництво за останні 2 роки впроваджено 65 раціоналізаторських пропозицій. Про високу культуру виробництва свідчить той факт, що за останні 6 років не було жодної рекла­мації на його продукцію.Cучасна карта - Перечин