Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Королеве

кваліфіковані спеціалісти. В медичних закладах пра­цює 19 лікарів і понад 70 чоловік середнього медичного персоналу. Великою пошаною серед трудящих селища користуються лікарі Л. В. Овереняк, М. А. Терлецький, Ю.
Д. Чолар, медсестри П. В. Канчій, Л. М. Задорожна та інші. Кваліфікованими кадрами укомплектовані також дитячі ясла та садки.
Партійні і громадські організації підприємств велику увагу приділяють також розвиткові фізичної культури. Робота по фізичному вихованню зосереджена у добро­вільних спортивних товариствах «Локомотив» і «Колос». На стадіоні «Локо­мотив» відбуваються зустрічі футбольних, баскетбольних і волейбольних команд, змагаються легкоатлети та інші. В спортйвних колективах селища налічується 520 розрядників, а також виховано трьох майстрів спорту - гімнастку A. A. Tовт, боксера Е. Н. Човбана, тенісиста Т. К. Сабо.
З кожним роком підвищується культурний рівень трудівників селища. 1 ве­ресня 1946 року в Королевому почала працювати середня школа, в якій навчалося 786 дітей. Педагогічний колектив школи складався тоді з 31 вчителя. В 1967/1968
навчальному році в школі навчалося вже 1326 учнів і працювало 60 учителів. Серед досвідчених педагогів, які користуються великою пошаною, викладач української мови і літератури П. І. Фединець, удостоє­ний звання заслуженого вчителя школи Української РСР, викладач фізики - М. І, Рромовчук, викладач початкових класів П. В. Деяк, директор школи І. А. Мюллер та багато інших.
В селищі працює також школа робітни­чої молоді, яку відкрито ще в 1947 році. В усіх навчальних закладах навчається понад 2 тис. чоловік. За роки Радянської влади понад 1500 юнаків і дівчат Короле­вого здобули середню, а понад 100 чоло­вік - вищу освіту. Уродженець селища Ф. Ю. Палфі здобув вчений ступінь доктора біологічних наук і працює тепер у нау­ково-дослідному сільськогосподарському інституті у м. Львові. На підприємствах, в ус­тановах і школах працюють 82 чоловіки з ви­щою освітою, 40-з незакінченою вищою і понад 100 - з середньою спеціальною осві­тою. Це інтелігенція Королевого, яка проводить велику творчу роботу серед трудящих мас. В центрі її уваги - ви­ховання комуністичного ставлення до пра­ці, прищеплення почуття колективізму, взаємної поваги, товариської допомоги тощо.
Велику роботу в цьому напрямі про­водять 9 партійних, 12 комсомольських і 20 профспілкових організацій і груп. Ре­зультатом їх кропіткої виховної роботи є те, що в селищі за визначні трудові успіхи; нагороджено орденами і медалями пона 100 чоловік.
У комуністичному вихованні трудящих мають велике значення нові громадські обряди, сучасні традиції, свята, які все більше входять у побут. Традиційними стали тут свята зими, весни, день трудової сім'ї, які ще більше активізували куль­турне життя. У проведенні цих заходів активну участь бере клуб, споруджений силами залізничників та робітників інших підприємств в 1946 році. При клубі є стаціонарна кіноустановка, працюють гуртки: танцювальний, хоровий, вокальний, худчжнього читання, оркестр народних інструментів, духовий оркестр, в яких бере участь 470 чоловік. Самодіяльні митці часто виступають з новими концертними програмами та виставами не тільки перед трудящими селища і навколишніх сіл, але й на районних та обласних олімпіадах і оглядах.
В задоволенні культурних запитів трудящих важливу роль відіграють і бібліотеки селища. Їх книжковий фонд становить 32 тис. примірників. Послугами бібліо­тек користуються 4 тис. чол. У 493 громадян селища є власні бібліотеки.
В багатогранному житті Королевого активну роль відіграють депутати селищної Рали, до складу якої входить 60 активістів та кращі виробничники. При виконкомі спіорею вісім постійних комісій: сільськогосподарську, торгівлі і громадського харчування, соціалістичної законності, побутового обслуговування, охорони здо­ров'я та інші.
В роки Радянської влади селище Королеве стало невпізнаним. Ще красивішим стане воно в недалекому майбутньому. Тут виростуть нові житлові будинки, культурно-побутові, громадські і виробничі приміщення. Ще більш високим стане мате­ріальний і культурний рівень життя його людей.Cучасна карта - Королеве