Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Міжгір’я

церков відбирали наділи, попів змушували відбувати повинності. Жігмонт Ліпчай писав, що у Воло­вому «пан міг вимагати (від попа) по шкурці куниці чи лисиці» або по 2-3 флорени грошима. Здавна сільська громада Волового
виділяла «своєю волею... парохові одну четвертину наділу». Але коли в селі виникла греко-уніатська парафія, то землю їй уже сам поміщик і не четвертину, а телек (близько 10 гоьдів). Селяни ж повинні були платити церкві по 1 віку вівса та безплатно пасти попівську худобу, якої завжди налі­чувалися по 20-30 голів.
Жорстоке соціально-економіч­не та національно-релігійне гноб­лення штовхало селян Волового на боротьбу за поліпшення свого становища. Вони все частіше не виконували розпоряджень служ­бових осіб і поміщика, нападали на збирачів податків, тікали в
загони опришків. В роки визвольної війни угорського народу під керівництвом Феревпа IІ Ракоці в лісах Мармарощини діяли куруцькі загони, в яких перебу­вало багато селян Волового.
На початку XVIII століття Волове було вже чималим селом. Коли в 1600 році тут налічувалось лише 34 кріпацькі двори, то в 1711 році їх кількість зросла до 87. Переважну більшість жителів села становила біднота. Всього за селом було закріплено 114 кобликів землі і 77 косашів сінокосів. Лише 4 кріпаки користувалися наділами по 6-8 кобликів. Кілька десятків селян мали по 1-2 коблики, 8 - по півкоблика і 7 - були зовсім безземельними.
В першій половині XVIII століття свавілля феодалів досягає особливої сили. Найбільше воно проявлялося там, де феодальні маєтки не були майоратними, а дробилися поміж членами феодальних родин, передавалися з рук у руки разом із за­лежними селянами. У Воловому в тому ж 1711 році, крім управителя маєтку - «комеса», М. Телекі, налічувалося ще 15 «немешів» - дворян, з яких тільки А. Лім­берг володів 20 кріпаками, а решта - 3-5 кріпаками.
У дрібних феодалів експлуатація залежного від них селянства була ще більшою. Панщина тут досягала 3-4, а то й більше днів на тиждень. Якщо селянин з якихось причин не виходив на панщину, його за це жорстоко карали: били, кидали до в'яз­ниці, списували вже відроблені дні і змушували працювати наново і т. д. Про ста­новище кріпаків виходець з Волового поет Іван Ліпчей писав у 1713 році: «Селянин подібний до вола, тільки що роги відібрано...».
Урбаріальна реформа Марії-Терезії майже ніяких змін не принесла селянам Волового. Встановлена нею кількість днів панщини не дотримувалась, різні обов'язкові «служби» й дев'ятина часто самовільно збільшувалися. Зросли в цей час феодальні повинності на уніатську церкву. За т. зв. угодою Вачинського-Фестетича в 1778 році церкви Мармарощини, в т. ч. й Волового, перейшли під патронат ерару. Для попа виділявся повний наділ землі, сінокосів і лісу (понад 20 гольдів), будува­лася парафіальна «фара» (двір), йому дозволялося збільшити побори з населення. Було запроваджено коблину й роковину: крім віка вівса, селяни Волового достав­ляли попові ще дрова й сіно, робили по 1 дню у рік на попівській землі; попівські корови, вівці і свині безплатно випасалися на селянських луках і пасовищах.
За угодою при церкві було відкрито церковнонарафіальну школу. Це була «хижа з двох кімнат», в одній з яких жив півцевчитель, а в другій навчались діти. Оплачували півцевчителя селяни, даючи йому 1/4 або 1/2 віка зерна.
Протягом XVIII і першої чверті XIX століття населення Волового значно зросло. У 1828 році тут було вже 192 селянські двори і 395 дорослих (від 18 до 60 років) жителів. З них феодально залежних селян - йоббадів - налічувалося 113, желярів - 72, піджелярів - 5. Збільшилися й посівні площі (за рахунок лісів чагарників). Волівчани висівали 677 пожонських мір зернових культур. Одак худоби мали обмежену кількість: всього 130 корів, волів та молодняка, 98 овець тощо.
Не принесла полегшення жителям Волового і буржуазна революція 1848- 1849 pp. Хоч і було ліквідовано кріпосне право, однак селяни й надалі залишилися безземельними й економічно залежними від поміщиків.
Зародження капіталізму на селі позначилося тут захопленням орної землі невеликою купкою місцевих куркулів та служителів культу. В другій половині XIX століття 5 найбільших заможних господарств Волового мали у своєму володінні 5289 гольдів лісів, сінокосів і орної землі.
Сільське господарство Волового в цей час було відсталим. Переважало, як і ра­ніше, тваринництво. Примітивні знаряддя праці, відсутність добрив і сортового насіння, важкі кліматичні умови призводили до низьких врожаїв. Більшість селян збирала по 3-4 цнт вівса з 1 га. Основною їжею населення була кукурудза, яку довозили з низинних районів. З неї пекли хліб і варили «токан» (мамалигу).
В село часто приїжджали купці, які за безцінь скуповували рогату худобу, овець, вовну, пушнину, ліс. У свою чергу вони по високих цінах продавали про­мислові вироби хатнього вжитку. Завозили в село і горілку, якою потім корчмарі споювали селян.Cучасна карта - Міжгір’я