Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Виноградів

Великих успіхів досягла швейна фабрика - високомеханізоване підприємство, оснащене сотнями універсальних і спеціальних швейних машин, десятками пресів з електромеханічним приводом.

На фабриці працює 1055 чоловік. У 1951-1955 pp. вона випустила валової продукції на 2411 тис. крб., а за 1955-1965 pp.- на 6981 тис. крб. У 1966 році підприємство дало продукції на 1038 тис. крб., що в 110 разів перевищує рівень виробництва 1946 року. Продуктивність праці за цей час зросла в 3 рази. Широкого розмаху тут набрав рух за комуністичну працю. 4 бригадам, що налічують 446 чол., надано звання бригад комуністичної праці, 90 робітників удостоєні звання ударників комуністичної праці.
Значно підвищився загальноосвітній і професійний рівень робітників. Якщо в 1946 році на фабриці був лише один спеціаліст з вищою освітою і 3 чол. з серед­ньою спеціальною освітою, то тепер на підприємстві трудиться 7 інженерів, 48 чол. з середньою освітою. 16 робітників навчаються у вузах, 13 - в технікумах, 43 - в школі робітничої молоді. На фабриці виросло багато новаторів виробництва, майстрів праці. В 1946 році, після закінчення школи ФЗН, прийшли на фабрику рядовими робітниками Ф. Талій, М. Челеняк, І. Ком'ятів та інші. Згодом вони стали кращими майстрами виробництва.
Партійна організація підприємства підвищує рівень організаторської та політичної роботи, узагальнює і впроваджує у виробництво все нове, прогресивне, розви­ває творчу активність робітників. З року в рік зростають ряди членів КПРС. В 1945 році на фабриці працювало лише 2 комуністи, а тепер партійна організація налічує 55 член і в КПРС. 14 комуністів трудяться в бригадах комуністичної праці, 7-е ударниками комуністичної праці.
Плідно розвивається на фабриці винахідництво і раціоналізаторство. В 1965- 1967 pp. робітники та інженерно-технічні працівники внесли 190 раціоналізатор­ських пропозицій, з яких 77 впроваджено у виробництво, що дало 81,2 тис. крб. економії. Комуніст І. А. Ізраїлович вніс 7, а комсомолка Д. В. Павлик 13 - нововве­день, які заощадили 16,9 тис. карбованців.
Завдяки самовідданій праці всіх швейників, технічному переозброєнню під­приємства з року в рік не тільки збільшується випуск валової продукції, а й зро­стає її якість. Уже в 1955 році першим сортом було випущено 98 проц. продукції, зекономлено матеріалів на суму 73 тис. крб., собівартість знижено на 4,5 проц. замість плану 1,4 процента.
Оснащена найновішою технікою і взуттєва фабрика. План випуску продукції рік у рік зростає. Якщо протягом 1946 року було випущено 7,3 тис. пар взуття.
За один день фабрика випускає продукції більше, як за весь 1946 рік. На підприємстві трудиться понад 1200 кваліфікованих робітників та інженерно-технічних працівників. Заслуженою шаною і повагою на фабриці користуються ветерани праці М. В. Дубляк, Й. І. Бекеч, С. М. Сеге, В. С. Коршунов та інші. Зросла також професійна зрілість, за­гально-освітній рівень колективу. 928 робітників мають середню і незакінчену се­редню освіту. За досягнуті успіхи 25 взуттєвиків нагороджено орденами і меда­лями, І8 - значком «Відмінник соціалістичного змагання».
Партійна організація фабрики, що налічує 72 комуністи, багато уваги приді­ляє розвиткові раціоналізаторської роботи, озброєнню кадрів знаннями економіки, впровадженню передового досвіду. Над удосконаленням виробництва, поліпшенням якісних показників невтомно працюють комуністи, під керівництвом яких колектив здобув чимало трудових перемог. Немало чудових починань на рахунку комсомоль­ської організації, яка об'єднує 310 членів ВДКСМ. Молоді робітники шукають шляхів до дальшого удосконалення продукції, підвищення продуктивності праці, здешевлення виробів.
Наймолодшим підприємством міста є завод пластмасових сантехнічних виро­бів, що його створено на базі промкомбінату у вересні 1962 року. На заводі введено в дію 2100 кв. метрів виробничої площі, цехи оснащено найновішими ливарними машинами, потужними гідравлічними пресами. Цей завод першим серед підпри­ємств міста підхопив ініціативу луганських підприємств і активно включився в змагання за «українську годину». Вже у 1967 році він дав надпланової продукції на 123 тис. карбованців.
Періодом бурхливого розвитку й удосконалення виробництва на цьому підприємстві є нова п'ятирічка, яку робітники успішно виконують. В 1967 році вони дали промислової продукції на 3428,9 тис. крб., що в 132 рази більше, ніж у 1963 році.
На вирішальних ділянках трудяться комуністи. З 65 членів КПРС, безпосе­редньо на виробництві працює 45 комуністів. Славні сторінки у біографію заводу вписали члени КПРС Я. Мучик, І. Ситар, Ю. Ситар. Вони є гордістю колективу і прикладом для інших робітників. Помічниця ливарника, член КПРС А. В. Дюрдяк є членом заводського комітету профспілкової організації і членом жіночої ради, активним борцем за впровадження у виробництво передового досвіду.Cучасна карта - Виноградів