Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Ужгород

Величні перетворення відбуваються не тільки в народному господарстві, освіті і культурі. Відчутно зростає духовне багатство населення. З розвитком соціаліс­тичного будівництва зросла й нова людина з новим комуністичним
світоглядом і переконаннями. Це - свідомі будівники нового життя, активні громадські працівники. 482 ужгородці нагороджено орденами і медалями СРСР. Орден Леніна одержали 15 чоловік: робітники - Г. І. Конька, В. Б. Пушкаш, О. І. Луцович, професор університету О. В. Фединець та інші. Орденом Трудового Червоного Прапора нагороджені майстер швейної фабрики A. Б. Ванькова, будівельник Я. Д. Михайлко, завідуючий магазином харчоторгу Й. С. Сенько, робітник хлібо-комбінату В. Ф. Мишко, майстер електромережі Е. Л. Буковинський, майстер механічного заводу В. Д. Деркач, всього - 62 чоловіки. Передовим виробничникам О. І. Луцовичу, А. А. Андрику, О. Й. Йордану присвоєно звання заслужених будівельників УРСР, В. Г. Крегеру, А. І. Ганзе - заслужених раціоналізато­рів УРСР.
В усіх сферах міського життя відчувається організаторська і спрямовуюча діяльність комуністів. Партійні організації підприємств, навчальних і культурно-освітніх закладів постійно займаються питаннями виховання трудящих в комуні­стичному дусі, налагодження виробничого процесу, зростання культури і добро­буту населення.
На 1 січня 1968 року в міській парторганізації перебувало на обліку близько 5300 комуністів. Значно поліпшився якісний склад секретарів парторганізацій, більшість із них мають досвід організаторської і політичної роботи. Комуністи неодноразово обирають секретарями своїх партійних організацій І. В. Опаленика, В. С. Ба­рана, С. Я. Клайна, P. І. Мамченко, О.Ф. Проніна, Я. П. Шевніна, М. А. Гав­рилик, А. Г. Горбунова, О. Г. Воловик, М. М. Пушкарьова. М. І. Жолудева.
Більших масштабів набирає робота міської Ради депутатів трудящих. До її складу в 1967 році було обрано 198 депутатів. При міськраді створено 9 комісій, які охоплюють основні ділянки господарської й культурно-освітньої роботи. До громадської діяльності депутати залучають широкий актив трудящих міста.
У своїй повсякденній роботі комуністи і депутати міської Ради спираються на профспілкові організації. На багатьох підприємствах профспілки добре налагодили роботу постійно діючих виробничих нарад. На авторемонтному заводі за про­позицією наради, яку очолює інженер М. Л. Бабич, було розроблено і впроваджено у виробництво ряд заходів по вдосконаленню технологічного процесу. Внаслідок цього набагато поліпшилася якість продукції.
З великим ентузіазмом працюють комсомольці. В їх рядах перебуває 14 тис. юнаків і дівчат. Напередодні 50-річчя Радянської влади серед молоді народилася нова форма трудового змагання - естафета спадкоємців Великого Жовтня. 23 комсомольсько-молодіжні бригади, загони і дільниці міста пройшли всі етапи естафети. 17 з них завоювали почесне звання колективів ім. 50-річчя Великого Жовтня. Комсомольці змагаю­ться за звання кращого виробничника - токаря, слюсаря, будівельника та інших про­фесій. Щороку молодіжні бригади міста виїжджають працювати на цілинні землі, на спорудження виробничих об'єктів країни.
Разом з усім радянським народом трудящі -міста наполегливо борються за виконання рішень XXIII з'їзду КПPC і XXIII з'їзду КП  України. У 1967 ювілейному році широкого розмаху набрало соціалістичне змагання на честь 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. За високе звання колективів імені 50-річчя Жовтня змагалося 176 бригад, дільниць, змін і цехів. В авангарді боротьби за викопання господарських планів ішли
колективи швейної фабрики, автоколони № 2195, фабрики індпошиву ім. Жданова, учбово-виробничі підприємства, електростанції. Ще в жовтні вони вико­нали соціалістичні зобов'язання ювілейного року і почали працювати в рахунок третього року нової п'ятирічки.
За досягнуті успіхи в розвитку економіки і культури бюро обкому КП Укра­їни, виконком обласної Ради депутатів трудящих та президія обласної ради профспілок вручили пам'ятні Червоні прапори місту Ужгороду, державному універ­ситету, фабриці індпошиву ім. Жданова, технікуму радянської торгівлі. Десять колективів міста нагороджено пам'ятними Червоними прапорами міськкому КП Укра­їни і міської Ради депутатів трудящих.
У трудових зусиллях -патріотичне прагнення ужгородців внести свій важливий вклад у виконання грандіозних планів будівництва комунізму.
Так волею Комуністичної партії, волею народу, його героїчними звершеннями розквітає і крокує вперед древній Ужгород.Cучасна карта - Ужгород