Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Берегове

добровольці з Берегового Іван Сесак, Шандор Сепеші, Ферепц Леца, Євген Кестенбаум та інші. В місті був створений громадський комітет допомоги Іспанії, який за короткий час зібрав для іспанських революціонерів значну
суму грошей.
В період, коли над Чехословаччиною нависла загроза фашистської окупації, Берегівський окружком КПЧ організував трудящих міста на відсіч агресору. 27 березня 1938 року в місті відбулися масові збори трудящих, які одноголосно прийняли революцію з закликом захистити республіку від фашизму і засудити провокації угорських націоналістів.
Готовність трудящих Берегового захищати республіку від агресорів і реакції особливо проявилась під час періпотравневого виступу 1938 року, в якому взяли участь близько 12 тис. чоловік. Всі виступаючі (від комуністичної організації ви­ступив Самуїл Вайс) засудили провокації профашистських угорських партій Закар­паття і одночасно висловились за демократизацію державного ладу.
Весною 1938 року, в умовах зрослої небезпеки фашистської окупації, комуністи Берегового створили робітничу варту, завданням якої був захист району від про­никнення фашистських терористів. Робітнича варта, яка невдовзі налічувала вже 260 чоловік, допомагала підрозділам чехословацької армії знешкоджувати угор­ські фашистські терористичні банди.
Великого значення надавали берегівські комуністи роботі серед молоді, в профспілкових, масових спортивних, культурно-освітніх організаціях. В місті діяла молодіжна комуністична організація, створена в червні 1921 року. На 1927 рік вона мала дві групи - ім. Леніна та ім. Маркса, члени яких проводили значну організаторську і культурну роботу.
В революційній боротьбі виросли й зміцніли профспілкові та інші масові орга­нізації, які також діяли під керівництвом комуністів. Так, у 1934 році в Береговому діяльну роботу провадили «Промислова спілка будівельних робітників», «Спілка кравців», «Спілка цегельників», а також такі масові організації як «Союз друзів СРСР», «Солідарність», кооператив «Єдність», «Товариство пролетарської фізкультури», «Червона допомога», освітні та театральні гуртки.
Діяльність комуністів Берегового в 20-30-х роках була тісно пов'язана з Робітничим будинком, спорудженим на кошти робітників. В ньому відбувалися комуністичні збори, засідання Берегівського окружного комітету КПЧ тощо. З Береговим зв'язані імена багатьох видат­них революційних діячів Закарпаття - Олекси Борканюка, Івана Мондока, Емануела Кліми, Павла Терека, які неодноразово бували у місті, виступали на мітингах, зборах, конференціях тощо. В 1920-21 pp. секретарем берегівської організації МСП був Бела Іллеш - пізніше видатний угорський письменник. Життя міста початку XX століття Бела Іллеш відобразив у романі «Карпатська рапсодія» (1947 рік).
В період панування чеської буржуазії стано­вище трудящих Берегового майже не поліпшилось. Злидні і голод були головною причиною численних захворювань і епідемій. Лютували черевний тиф, туберкульоз, малярія. Жителі були фактично по­збавлені будь-якої медичної допомоги. До 1935 року в місті була тільки стара лікарня на 138 хворих. Лише в 1935 році була побудована лікарня на 400 ліжок. Але доступ до неї для трудового населення був обмежений, оскільки плата за день перебування в лікарні становила 20-25 крон.
На низькому рівні була і справа освіти трудя­щих. За роки господарювання чехословацької бур­жуазії в місті не було збудовано жодного шкіль­ного приміщення. На 1937 рік у Береговому на­лічувалось 9 шкіл, з них 1 реальна гімназія, 5 дер­жавних початкових і горожанських шкіл (з них - тільки 1 українська, решта угорські і чеські) і 3 церковнопарафіальні.
В 1926 році в місті був відкритий перший кінотеатр на 457 місць, що належав товариству Червоного хреста, а в 1927 році другий - на 396 місць. У 20-х pp. в Береговому видавалось дві газети - «Майбутність» («Євив») та «Берегівські вісті («Берегі гірлап»).
Багато страждань зазнали трудящі Берегового після окупації міста угорськими військами 4 листопада 1938 року. За роки фашистської окупації кількість насе­лення міста значно скоротилась. Близько 6 тис. жителів Берегового було вивезено в концентраційні табори, де значна частина з них загинула.
Роки фашистської окупації були періодом деградації промисловості Закар­паття, в т. ч. і Берегового. За той час промислове виробництво значно скоротилось. На 1941 рік у місті працювало всього кілька підприємств і майстерень.
Страхітливим було становище трудящих Берегового в роки фашистської оку­пації. В липні 1943 року доведені до відчаю робітники у своїй скарзі бургомістру писали, що вони «...стоять перед великою бідністю і не можуть забезпечити своїм сім'ям навіть найзлиденнішого існування». У травні 1939 року в місті було 1320 безробітних (із 4540 членами сімей). Основним


Cучасна карта - Берегове