Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Берегове

Багато було зроблено і в галузі охорони здоров'я. За короткий час були організовані туберкульозний і венерологічний диспансери, жіноча і дитяча
консуль­тації, здійснено ряд протиінфекцїйних заходів. Лікування населення в міськііі лікарні з перших днів народної влади стало безплатним.
Було докорінно перебудовано систему освіти. Замість горожанської та народ­них шкіл і гімназії з вересня 1945 року в Береговому почали працювати середин школа, 7-річна школа з українською мовою навчання та дві початкові школи, одна з них - з угорською мовою навчання.
30 червня 1945 року на честь великої події - підписання договору між Радян­ським Союзом і Чехословацькою республікою про возз'єднання Закарпатської Украї­ни з Радянською Україною - в місті відбувся великий мітинг трудящих.
22 січня 1946 року був утворений Берегівський округ з центром у Береговому: міський Народний комітет перетворився у Берегівську міську Раду депутатів трудящих.
Починається новий період в історії Берегового - період соціалістичних пере­творень. Вже на квітень 1946 року було успішно вирішено
цеху Берегівського майолікового заводу. 1967 р.
одне з найважливіших завдань - ліквідовано безробіття.
Дальший розвиток промисловості міста йшов шляхом реконструкції старих підпри­ємств та створення нових. По­чинаючи з 1954 року було введено дію впизавод, ремонтний завод, Берегівське міжрайонне
ремонтне підприємство, комбікормовий завод,  центральні авторемонтні майстерні, сушильно-калібровочний, перлітовий та майоліковий заводи.
Основні галузі промисловості міста – харчова, легка,
деревообробна та виробництво будівельних матеріалів. Найбільшу питому вагу має харчова промисловість (в 1966 році -
43 проц. промислової продукції
міста). Високі темпи розвитку  
промисловості привели до великих змін у складі населення мі­ста. Якщо в 1946 році в Берего­вому налічувалось 938 робітників, то через 20 років їх кількість зросла до
8460 чоловік.
Серед найбільших промислових підприємств міста - цегельно-черепичні за­води. Протягом семирічки здійснено дальшу механізацію й автоматизацію вироб­ництва цегли та черепиці; грабарів замінили екскаватори, коней - мотовози й автотранспорт, ручну тачку - стрічкові транспортери. Порівняно з 1946 роком випуск валової продукції у 1967 році збільшився в 7 разів, продуктивність праці - в 3,6 раза. Було здійснено перехід від сезонного до цілорічного виробництва. За перемогу в соціалістичному змаганні на честь 50-річчя Великого Жовтня колективу цегельно-черепичних заводів вручено на вічне зберігання пам'ятний Червонілі прапор Закарпатського обкому КП України, облвиконкому та облпрофради.
Партійні та профспілкові організації цих підприємств неослабну увагу приділяють поліпшенню умов праці й побуту робітників. За роки Радянської влади побу­довано просторі квартири й гуртожитки загальною площею 2,4 тис. кв. м, 2 клуби, бібліотеку, робітничу їдальню.
Виросли лави партійних організацій цегельно-черепичних заводів. Число комуністів порівняно з 1946 роком збільшилось у 5,5 раза, комсомольців - у 13,5 раза: профорганізація охопила всіх робітників і службовців. На заводах виросли справжні майстри своєї справи. Серед них С. Ю. Пекарчик та Й. П. Мазур, нагороджені орденом Леніна, М. А. Пекарчик, удостоєний ордена Трудового Червоного Прапора та інші.
Берегівський меблевий комбінат - високомеханізоване підприємство, яке випускає шафи, серванти, спальні гарнітури. Його вироби користуються заслуженою славою далеко за межами області. Новий дослідний зразок гарнітура «Боржава», розроблений колективом комбінату, дістав високу оцінку на оптовому ярмарку 1967 року у Черкасах і рекомендований на ювілейну республіканську виставку в Києві. Неухильно поліпшуються умови праці і життя робітників комбінату. Побудовано шість 8-квартирних будинків, їдальню, адміністративне приміщення, магазин, стдіон, пансіонат на 350 чол. для відпочинку робітників на березі Чорного моря, значно розширено медпункт, розпочато будівництво водолікарні. На комбінаті працюють десятки передовиків виробництва, 11 з них у 1966 році нагороджені орде­нами і медалями. В 1966 році колектив Берегівського меблевого комбінату тричі був переможцем соціалістичного змагання, за що нагороджений премією Міністер­ства лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості УРСР. Напередодні 50-річчя Великого Жовтня колективу комбінату було вручено пам'ятний
Червоний прапор ЦК КП України, Президії Верховної Ради Української РСР, Ради Міністрів УРСР, Української Республіканської Ради Професійних Спілок.
Берегівська швейна фабрика добре відома у місті як ініціатор змагання за комуністичну працю. Берегівські швейники добиваються високих показників


Cучасна карта - Берегове